CO2-reductie in de reële economie

15 februari 2022

Achmea Investment Management publiceert op haar website:

Klimaatverandering brengt grote risico’s met zich mee, zowel fysieke risico’s als transitierisico’s. Radicale maatregelen zijn nodig. Achmea IM wil verantwoordelijkheid nemen en actief bijdragen aan een klimaatneutrale samenleving.

  • Wij willen de CO2-voetafdruk van onze beleggingen in 2030 met 50% te reduceren ten opzichte van 2020. Onze lange termijn doelstelling is om uiterlijk in 2050 een klimaatneutrale portefeuille te beheren.
  • Wij zullen onze CO2-voetafdruk verlagen, ongeacht ontwikkelingen in de marktbenchmarks.
  • Wij sluiten de volledige fossiele sector niet bij voorbaat uit maar gebruiken onze invloed als belegger om bedrijven tot verandering aan te zetten. Want uiteindelijk gaat het om een reductie van broeikasgassen in de reële economie.
  • Wij koppelen onze engagementactiviteiten aan ons stemgedrag als onderdeel van een escalatiestrategie om maximale druk uit te oefenen.
  • CO2-intensieve bedrijven waarin wij beleggen, moeten een duidelijk transitiepad hebben dat gekoppeld is aan het beloningsbeleid. Wanneer bedrijven onvoldoende bewegen, komen ze uiteindelijk in aanmerking voor uitsluiting.
  • Wij kiezen voor CO2/EVIC als methode om te sturen op de CO2-voetafdruk van de beleggingsportefeuilles.
  • Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en er zijn nog veel onzekerheden, maar de urgentie om actie te ondernemen is hoog.


“Als Achmea Investment Management willen wij een maximale bijdrage leveren aan het terugdringen van de gevolgen van klimaatverandering”, aldus Rogier Krens, Chief Investment Officer van Achmea Investment Management. “Wij verwachten bijvoorbeeld van de bedrijven waarin we beleggen dat ze een transitieplan hebben, maar ook ambitieuze doelen stellen en rapporteren over de voortgang. Zij moeten kortom aantonen dat zij met hun activiteiten binnen een opwarmingscenario blijven van maximaal 1,5 graden Celsius. Het commitment van de onderneming aan het transitiepad moet plaatsvinden via verankering in het beloningsbeleid van het bestuur”.

Source: Achmea Investment Management
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer