CO2-voetafdruk PMT verder gedaald

18 december 2020

De CO2-uitstoot van de aandelenportefeuille van PMT is in verhouding tot de carbon footprint van vorig jaar flink gedaald. De daling wordt verklaard door een relatief grote waardestijging van de aandelen eind 2019. Ten opzichte van de standaard benchmark scoort PMT ook goed: de uitstoot-intensiteit (kgCO2e) per 100 geïnvesteerde euro’s voor de gehele portefeuille komt eind 2019 uit op 14.7, tegenover 15.3 van de benchmark. PMT is eind 2018 overgegaan op een nieuwe aandelenstrategie waarbij alleen bedrijven worden geselecteerd die bovengemiddeld scoren op ESG-vlak. Deze keuze heeft een duidelijk positieve invloed op de carbon footprint van het fonds. Inmiddels is de CO2-uitstoot van de aandelenportefeuille van PMT ten opzichte van 2015 al met bijna 30% gedaald.

Hartwig Liersch, directeur Beleggingen van PMT: “PMT wil actief bijdragen aan het inzichtelijk maken en verminderen van de klimaatrisico’s. We hebben daarom in 2015 de Montréal Pledge (het ‘Parijsakkoord’) ondertekend. We meten en publiceren we jaarlijks de CO2-voetafdruk van onze aandelenportefeuille. Dit maakt deel uit van ons klimaatbeleid. Met de uitkomsten gaan we het gesprek aan met bedrijven over het verminderen van hun uitstoot of kunnen we andere maatregelen nemen.”

Metaal en Techniek

Metaal en Techniek is een BPFv met eind Q3 2020 een belegd vermogen van € 92.014 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 418.302 actieve bijdragers en 226.748 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2020 een rendement van 2%.

Eind Q3 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 92.1% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117.1% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is MN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door MN.

Source: PMT
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer