Dekkingsgraden stabiel; indexatie kan starten bij beleidsdekkingsgraad vanaf 110%

21 oktober 2021

De rente vertoonde het laatste kwartaal weinig verandering. De behaalde rendementen waren over de hele linie licht positief. Dat leidde tot een stabiel beeld in de dekkingsgraden van pensioenfondsen. De vijf grootste pensioenfondsen maken vandaag hun kwartaalbericht bekend. De actuele dekkingsgraad van deze fondsen is, net als het vorige kwartaal, boven de 100%. Het is echter de beleidsdekkingsgraad die komende maanden bepaalt of er weer ruimte is om te kunnen indexeren en aan verzoeken tot waardeoverdrachten mee te kunnen werken.

Beleidsdekkingsgraad bepalend

De beleidsdekkingsgraad, de gemiddelde dekkingsgraad van de 12 voorgaande maanden, heeft een grote rol in het huidige financieel toetsingskader (ftk). Bij een beleidsdekkingsgraad van meer dan 110% mag een pensioenfonds beginnen met het aanpassen van pensioenen aan de prijsstijging (indexatie). Volledige indexatie is volgens deze regels pas toegestaan, als verwacht wordt dat ook in de toekomst geïndexeerd kan worden (toekomstbestendig indexeren dekkingsgraad). Dat verschilt per pensioenfonds. Meestal is dat vanaf een beleidsdekkingsgraad van rond de 125%. Inhaalindexatie, het repareren van achtergebleven indexatie, kan volgens het huidige ftk als na de volledige indexatie nog ruimte over is. In dat geval kan per jaar maximaal 20% van de buffer boven die grens worden ingezet om in het verleden gemiste indexatie in te halen.

Wetsvoorstel en overgangsregels

Momenteel wordt gewerkt aan de Wet toekomst pensioenen, die gaat over het nieuwe pensioenstelsel. Wanneer die wetgeving is afgerond en is aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer, zal een transitie-ftk van kracht worden voor de overgangsperiode tot de invoering van het nieuwe stelsel. Afgesproken is dat volgens die regels indexatie mogelijk is bij een beleidsdekkingsgraad vanaf 105%. Hiermee loopt het transitie-ftk vooruit op het nieuwe stelsel, waarbij de economische omstandigheden directer doorwerken in pensioen en verhogen en verlagen eerder gebeurt dan nu. De staatssecretaris heeft op 5 oktober jl. in het vragenuur gezegd dat wanneer de Wet toekomst pensioenen is aangenomen, hij zal bezien of indexatie met terugwerkende kracht over 2022 ook mogelijk zal zijn.

Source: Pensioenfederatie
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer