Deltalloyd pensioenfonds: Aankondiging overgang naar nieuw administratiesysteem

7 april 2021

Deltaloyd pensioenfonds publiceert op zijn website:

Met dit bericht willen wij u laten weten dat onze administratie over gaat naar een nieuw administratiesysteem met bijbehorend deelnemersportaal en planner. Wij leggen uit waarom en wanneer deze overgang plaatsvindt en wat u er van merkt.

Waarom vindt deze overgang plaats?

De administratie van Delta Lloyd Pensioenfonds, het pensioenfonds voor de oud-medewerkers van Delta Lloyd, wordt vanaf medio 2020 uitgevoerd door AZL. Bij AZL wordt het huidige administratiesysteem niet langer ondersteund omdat AZL voor haar andere klanten gebruik maakt van een ander administratiesysteem.

Daarom moet de administratie van Delta Lloyd Pensioenfonds omgezet worden naar een ander administratiesysteem. Uiteraard hebben wij de overgang naar het nieuwe systeem zorgvuldig onderzocht en zijn we tot de conclusie gekomen dat de overgang past binnen de wensen en eisen die het pensioenfonds stelt aan de pensioenadministratie.

Wanneer vindt deze overgang plaats?

Om de overgang zorgvuldig te laten plaatsvinden zal de overgang in stappen worden uitgevoerd. Op dit moment zijn wij volop bezig met de voorbereidingen van deze overgang. De uitkeringen aan de pensioengerechtigden vinden vanaf januari 2021 al plaats vanuit het nieuwe betalingssysteem. Wij verwachten dat de overgang in het derde kwartaal van 2021 geëffectueerd zal worden.

Delta Lloyd

Delta Lloyd is een OPF met eind Q4 2020 een belegd vermogen van € 4.100 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 2.366 actieve bijdragers en 3.670 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2020 een rendement van 3%.

Eind Q4 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 123.1% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 111.1% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NN IP en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: Deltalloyd pensioenfonds
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer