DeltaLloyd Pensioenfonds is per 31 december 2019 een gesloten fonds

25 juli 2019

Delta Lloyd publiceert op haar website:

“In juni 2019 is er overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO van NN. In deze CAO zijn ook afspraken gemaakt over het pensioen. De belangrijkste afspraken in de nieuwe CAO zijn:

  • De pensioenregeling van voormalig Delta Lloyd medewerkers blijft tot en met 31 december 2019 ongewijzigd en wordt uitgevoerd door Delta Lloyd Pensioenfonds.
  • Vanaf 1 januari 2020 gaan de voormalige Delta Lloyd medewerkers, die dan nog in dienst zijn bij NN, pensioen opbouwen bij het NN CDC pensioenfonds. Vanaf die datum vindt er geen pensioenopbouw meer plaats bij het Delta Lloyd Pensioenfonds.
  • De tot en met 31 december 2019 opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten blijven vanaf 1 januari 2020 achter bij het Delta Lloyd Pensioenfonds. Vanaf dat moment is het Delta Lloyd Pensioenfonds een gesloten fonds.
  • NN betaalt de kosten die het pensioenfonds maakt voor de uitvoering  van de werkzaamheden voor de bij ons pensioenfonds opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten.

Naar aanleiding van de ontwikkelingen die samenhangen met onder meer de nieuwe CAO is het bestuur van het pensioenfonds bezig zich te oriënteren op de toekomst omdat we vanaf 1 januari 2020 een gesloten fonds worden. Hierbij zijn een aantal scenario’s geïdentificeerd die nader worden onderzocht. Bij deze scenario’s zal het bestuur nadrukkelijk de evenwichtige belangenafweging van alle belanghebbenden centraal stellen. Als hier meer bekend over is zullen wij u daar nader over informeren.

Fondsprofiel Delta Lloyd:

Delta Lloyd is een OPF met eind Q1 2019 een belegd vermogen van € 3,462 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 2,766 actieve bijdragers en 3,614 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2019 een rendement van 8.4%. Eind Q1 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 128.4% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 112.8% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer