DEPF: obligaties en aandelen krijgen mogelijk andere vermogensbeheerder na binnenkomst bij STAP

ABP

1 maart 2018

Pensioenfonds Douwe Egberts publiceert op haar website:

“In het nieuwsbericht van 30 november 2017 is toegelicht dat Douwe Egberts Pensioenfonds (DEPF) alle beleggingen en verplichtingen per 1 april 2018 zal overdragen aan Stichting Algemeen Pensioenfonds Stap (Stap). De collectieve waardeoverdracht vanuit DEPF wordt uitgevoerd naar een eigen Pensioenkring Douwe Egberts bij Stap. Voordat dit traject formeel in gang gezet kon worden, was instemming van De Nederlandsche Bank nodig. Deze instemming heeft DNB op 28 februari 2018 gegeven. Daarmee is DEPF nu formeel ‘in liquidatie’. Na de definitieve afwikkelingen en vereffening wordt DEPF daadwerkelijk geliquideerd.

Voor de overdracht van de beleggingen geldt het volgende: De participaties in de beleggingsfondsen gaan allemaal over, met uitzondering van de (relatief kleine) positie van het Tra Aandelenfonds. Hiervoor worden vergelijkbare door TKPI beheerde aandelenfondsen aangekocht. De obligaties en aandelen van DEPF (i.l) gaan over naar Stap, en kunnen mogelijk na binnenkomst bij Stap een andere vermogensbeheerder krijgen. De uitbestedingspartners van DEPF ontvangen in maart bericht over de gevolgen voor hun dienstverlening aan DEPF.”

Fondsprofiel Douwe Egberts:

Douwe Egberts is een OPF met eind Q3 2017 een belegd vermogen van € 1770 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 2226 actieve bijdragers en 4394 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €297 per deelnemer en de totale beleggingskosten zijn onbekend bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2017 een rendement van 1%.Eind Q3 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 115% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 122% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non-external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer