Directeur Pensioenfonds Notariaat kijkt uit naar samenwerking met NN IP

27 november 2019

NNIP publiceert op haar website:

“Het bestuur van Pensioenfonds Notariaat heeft na een uitgebreid selectietraject NN Investment Partners aangesteld als fiduciair adviseur. De aanleiding voor de selectietraject was de herinrichting van de interne vermogensbeheerfunctie van Pensioenfonds Notariaat.

In de rol als fiduciair adviseur zal NN IP het pensioenfonds ondersteunen op het gebied van strategische beleggingsvraagstukken, advisering over balansbeheer, monitoring van vermogensbeheerders en ondersteuning bij een aantal operationele activiteiten.

Directeur Edwin Zondag van Pensioenfonds Notariaat: ”In 2018 hebben wij een analyse gemaakt van het vermogensbeheer en hadden daarbij heel scherp voor ogen wat beter kon en wat wij van een fiduciair verwachten. Na een uitgebreid traject, waarin wij ons hebben laten bijstaan door KPMG, kwam NN IP uiteindelijk als voorkeurspartij naar voren. Uit de presentaties van partijen bleek dat NN IP het best begreep waar de behoefte van ons fonds lag. Wij vragen maatwerk en dat hebben we nu ook gekregen. Op een aantal specifieke taken is ons relatief kleine bestuursbureau niet ingericht, terwijl die wel essentieel zijn voor een goede uitvoering van het totale vermogensbeheerproces. Wij verwachten dat wij met de kennis en kunde van NN IP kunnen komen tot een heel robuust proces rondom Vermogensbeheer. Wij kijken uit naar de samenwerking met NN IP.”

Maureen Schlejen, verantwoordelijk voor bediening van Institutionele relaties vanuit NN Investment Partners: “Wij zijn bijzonder trots Pensioenfonds Notariaat te mogen verwelkomen als nieuwe relatie. We hebben het selectieproces als zeer constructief ervaren en hebben het fonds in deze fase goed leren kennen. Hierdoor konden we onze fiduciaire dienstverlening op maat aanbieden en laten aansluiten bij de specifieke situatie van Pensioenfonds Notariaat. Hiervoor hebben we de diverse bouwstenen van de fiduciaire dienstverlening op de specifieke behoeften van pf notariaat kunnen aansluiten. Deze aanpak kenmerkt ons en past naadloos bij onze ambitie om de fiduciaire partner met een passende dienstverlening te zijn voor Nederlandse pensioenfondsen. Wij kijken uit naar een constructieve samenwerking.””

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer