DNB: “Aankondiging (eerste) uitvraag over regievoering nieuwe pensioenregeling”

17 september 2021

DNB publiceert: ‘Als fonds opereert u tijdens de transitie naar een nieuwe pensioenregeling (NPR) in een complex stakeholdersveld. U bent straks eindverantwoordelijk om de transitie beheerst en evenwichtig te laten verlopen. Als toezichthouder willen wij graag inzicht in welke acties u onderneemt om invulling te geven aan deze regierol.

Uitvraag geeft u mogelijkheden tot benchmarking

In Q1 2022 krijgt u een sectorbrede terugkoppeling van de uitkomsten van de uitvraag, zodat u de voortgang bij uw fonds kunt vergelijken met de sectorbrede benchmark. Daarmee leidt deze uitvraag niet alleen tot inzichten voor DNB, maar ook voor uzelf.

Tot slot

Deze uitvraag wordt op maandag 4 oktober 2021 beschikbaar gesteld via Digitaal Loket Rapportages (DLR). U kunt het excelbestand met uw antwoorden van maandag 25 oktober tot en met maandag 1 november 2021 uploaden in DLR.’

Source: De Nederlandsche Bank
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer