DNB geeft aanwijzing aan Stichting Achmea Algemeen Pensioenfonds

22 juli 2021

De Nederlandsche Bank N.V (DNB) heeft op 22 juni 2020 een aanwijzing gegeven aan Stichting Achmea Algemeen Pensioenfonds (SAAPF). Deze aanwijzing is door DNB gegeven, omdat SAAPF ten onrechte een korting op de door haar vastgestelde kostendekkende premie van haar Defined Contribution-kring (DC-kring) gaf en daardoor voor deze kring niet over het minimaal vereiste eigen vermogen beschikt.

Aanwijzing

DNB heeft vastgesteld dat SAAPF artikel 129 van de Pensioenwet (Pw) heeft overtreden, doordat SAAPF (aan de aangesloten werkgevers) ten onrechte een korting op de door haar vastgestelde kostendekkende premie van haar DC-kring heeft gegeven. Hierdoor viel de feitelijke premie van haar DC-kring lager uit dan de vastgestelde kostendekkende premie. Daarnaast heeft DNB vastgesteld dat SAAPF artikel 131 van de Pw overtreedt, doordat het aanwezige eigen vermogen van SAAPF lager is dan het minimaal vereiste eigen vermogen.

Daarom heeft DNB op 22 juni 2020 een aanwijzing aan SAAPF gegeven. In de aanwijzing heeft SAAPF tot 1 januari 2021 de tijd gekregen om de buitenwettelijke premiekorting ongedaan te maken. Het aanwezig eigen vermogen dient uiterlijk 31 december 2021 aangevuld te zijn, zodat het tekort op het aanwezig eigen vermogen als gevolg van de door SAAPF gehanteerde buitenwettelijke premiekortingen is weggenomen.

Bezwaar

Op 30 juli 2020 heeft SAAPF bezwaar gemaakt tegen de aanwijzing. Dit bezwaar is op 20 januari 2021 door DNB ongegrond verklaard. SAAPF heeft binnen de daarvoor tot 1 januari 2021 gestelde termijn een andere premie in rekening gebracht, waarmee overtreding van artikel 129 van de Pw is beëindigd.

Achmea

Achmea is een OPF met eind Q1 2021 een belegd vermogen van € 9.759 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 12.113 actieve bijdragers en 6.196 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2021 een rendement van -2%.

Eind Q1 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 113.2% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 116.4% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Achmea IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Achmea Pensioenservices.

Source: De Nederlandsche Bank
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer