DNB geeft goedkeuring aan benoeming Jaap Verweij als SPAN bestuurslid

17 juni 2020

Abbott Nederland publiceert op haar website:

“De Nederlandsche Bank (DNB) heeft SPAN laten weten dat zij akkoord gaat met de benoeming van Jaap Verweij als bestuurslid van SPAN namens de werknemers. Jaap liep sinds begin dit jaar mee als aspirant bestuurslid. Na de goedkeuring door de toezichthouder is hij nu per 11 juni 2020 benoemd als bestuurslid.

Jaap werkt sinds 2017 bij Abbott en is nu Front Line Leader in Zwolle. Hij heeft in de loop der jaren veel pensioenervaring opgedaan. Bij een vorige werkgever was hij lid van het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds en hij volgde de opleiding tot pensioenfondsbestuurder. Spoedig na zijn aantreden bij Abbott werd Jaap namens de werknemers gekozen in het verantwoordingsorgaan (VO) van SPAN, waarvan hij later voorzitter werd.

Nadat Yvonne Groen, die namens de werknemers in het bestuur zat, eind vorig jaar vertrok bij Abbott, werd Jaap door de centrale ondernemingsraad voorgedragen als bestuurslid. Wij feliciteren hem met zijn benoeming en wensen hem veel succes in het behartigen van de belangen van de SPAN deelnemers.

Fondsprofiel Abbott Nederland:

Abbott Nederland is een OPF met eind Q4 2019 een belegd vermogen van € 506 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0.1% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 1,687 actieve bijdragers en 182 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2019 een rendement van -4.3%. Eind Q4 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 111.8% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 113.3% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BMO en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer