Duurzaamheidsdata voorop in Europees dataportaal

6 september 2022

De Pensioenfederatie pleit in een position paper dat duurzaamheidsdata de prioriteit moet krijgen in een nieuw Europees dataportaal voor bedrijfsinformatie, het European Single Access Point (ESAP).

Het ESAP moet een dataportaal worden dat financiële informatie en duurzaamheidsinformatie beschikbaar stelt over Europese bedrijven. Hiermee wordt het makkelijker en goedkoper om grensoverschrijdend te investeren. Het ESAP zal ESG-data van bedrijven ontsluiten, die nodig zijn voor duurzaam beleggingsbeleid en de rapportagevereisten van pensioenfondsen.

De Pensioenfederatie benadrukt de noodzaak van betrouwbare ESG-data over bedrijven. Onder de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en Taxonomieverordening moeten pensioenfondsen gedetailleerd rapporteren over de duurzaamheidsimpact van hun portefeuille. Daarbij kan duurzaamheidsinformatie helpen, met name rapportage van bedrijven volgens de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze data zou dan ook prioriteit moeten krijgen in het ESAP.

De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan, waar de Pensioenfederatie eerder op reageerde. Ook de Europese Raad heeft een positie ingenomen. Zowel Commissie als Raad heeft duidelijk aandacht voor duurzaamheidsdata. Met dit position paper in de hand zal de Pensioenfederatie de prioriteit van duurzaamheidsdata in het ESAP bij het Europees Parlement bepleiten, nu daar de gesprekken starten.

Source: Pensioenfederatie
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer