Ellen Metaal nieuwe directeur Pensioenfonds Horeca & Catering

28 april 2023

Pensioenfonds Horeca & Catering heeft per 1 mei een nieuwe directeur van de eigen uitvoeringsorganisatie van het fonds. Ellen Metaal volgt Paul Braams op die na veertien jaar afscheid neemt. Ellen Metaal werkte de afgelopen zes jaar als unitmanager Marketing & Klantbediening voor Pensioenfonds Horeca & Catering. Ellen Metaal: “Ik ben blij met de benoeming. Ik heb de afgelopen jaren met veel plezier bijgedragen aan onze doelstelling om tegen zo laag mogelijke kosten en met een goede kwaliteit de pensioenen te beheren van mensen werkzaam in de horeca en contractcatering. Ik wil Paul bedanken voor alles wat hij voor de organisatie heeft gedaan en voor onze samenwerking. We staan er als uitvoeringsorganisatie goed voor. Samen met alle collega’s wil ik die lijn doorzetten.”

Beste kandidaat

Na een door het bestuur uitgevoerd intensief werving- en selectietraject met meer dan vijftig goede kandidaten kwam Ellen Metaal als beste kandidaat naar voren. Hans Veltkamp, onafhankelijk voorzitter van het bestuur van Pensioenfonds Horeca & Catering: “Ellen Metaal heeft zich onderscheiden van alle andere kandidaten, doordat ze een heldere eigen visie heeft op de organisatie, de mensen en het fonds. Ze snapt als geen ander wat er nodig is om Pensioenfonds Horeca & Catering door de transformatie te leiden die hoort bij de invoering van de nieuwe pensioenwet, zowel op het gebied van klantbediening, processen en IT. Daarnaast past Ellen qua leiderschapstype, goed bij het profiel en scenario voor de uitvoeringsorganisatie, zowel tijdens de transitie als daarna. Ik kijk uit naar het vervolg van onze samenwerking.”

Toekomst

Met de invoering van de nieuwe pensioenwet zullen er in de uitvoering veranderingen nodig zijn. Ellen Metaal kijkt uit naar de uitdagingen: “We blijven de komende jaren de huidige pensioenregeling goed uitvoeren en bereiden ons tegelijkertijd voor op de transitie naar een nieuwe regeling. Ik kijk er naar uit daar samen met alle collega’s mee verder te gaan. Zodat we ook in de toekomst goede kwaliteit leveren tegen zo laag mogelijke kosten en onze klanten tevreden zijn. Ik heb er veel zin in!”

Horecabedrijf

Horecabedrijf is een BPFv met eind Q4 2022 een belegd vermogen van € 11.434 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 301.484 actieve bijdragers en 55.461 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2022 een rendement van 0%.

Eind Q4 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 124.4% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 125.8% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non external.

Source: Horecabedrijf
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer