Evelien Sanger aangetreden als bestuurlid Personeelspensioenfonds APG

30 september 2019

Personeelspensioenfonds APG publiceert op haar website:

“Evelien Sangers is 24 september 2019 benoemd door DNB als bestuurslid namens de werkgevers bij Stichting Personeelspensioenfonds APG.

Evelien werkt momenteel binnen APG Asset Management als Team manager Regulatory & Financial Reporting. Haar jarenlange ervaring op het gebied van informatievoorziening, controlling en auditing vormen een mooie aanvulling binnen het bestuur. Evelien bouwt graag samen aan het beste resultaat, zet graag mee de lijnen uit en operationaliseert de strategie samen met het team. Hierbij denkt ze in mogelijkheden, maar heeft ook oog voor een beheerste bedrijfsvoering.

Evelien was sinds 2016 lid van het verantwoordingsorgaan van PPF APG en vanaf 2019 voorzitter van het orgaan. Ze volgt Genio van der Schaft op. Hij is per 1 augustus werkzaam bij APG in Hong Kong.

Genio van der Schaft was sinds 26 oktober 2015 bestuurslid namens de werkgever. Genio nam een ruime, internationale ervaring op het gebied van besturen van organisaties, risicobeheer en uitbesteding mee. Het bestuur: “Wij bedanken Genio voor zijn inzet voor het bestuur en in het bijzonder zijn brede blik”.

Fondsprofiel Personeelspensioenfonds APG:

Personeelspensioenfonds APG is een OPF met eind Q2 2019 een belegd vermogen van € 1,310 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 2,136 actieve bijdragers en 1,707 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2019 een rendement van 2%. Eind Q2 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 110% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 126.1% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is APG en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door APG

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer