Evelien Vlastuin vanaf 1 januari bestuurder BPL Pensioen

7 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 neemt Evelien Vlastuin namens pensioengerechtigden plaats aan de bestuurstafel. Daarnaast is ze ook lid van de Risicocommissie.

Evelien Vlastuin neemt plaats aan bestuurstafel BPL Pensioen

Evelien heeft veel inhoudelijke kennis en kan zich goed ‘boven de materie plaatsen’. Naast een aantal toezichthoudende functies kiest ze bewust voor een bestuurlijke functie, omdat ze haar enthousiasme wil inzetten voor het maatschappelijke belang. Wij zien in Evelien een goede aanvulling voor ons bestuur.

Lees meer over Evelien.

BPL

BPL is een BPFv met eind Q3 2020 een belegd vermogen van € 21.349 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 120.491 actieve bijdragers en 69.577 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2020 een rendement van 2%.

Eind Q3 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 88.1% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 119.9% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Achmea IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Source: BPL Pensioen
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer