Gestegen rente zorgt voor verdere verbetering financiële positie: ABP in het 2e kwartaal

21 juli 2022

ABP publiceert op haar website:

In het 2e kwartaal van 2022 steeg de actuele dekkingsgraad van ABP met 5,3% naar 122,7%. Net als in het vorige kwartaal komt deze stijging vooral door de stijging van de rente. Hierdoor hoeven we veel minder geld (-€ 56 miljard) in kas te hebben om alle huidige en toekomstige pensioenen te kunnen betalen. Dat maakt het verlies op de beleggingen (-€ 44 miljard) meer dan goed. Doordat de actuele dekkingsgraad steeg, ging ook de beleidsdekkingsgraad omhoog. Deze steeg naar 111,6%.

Bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen: “Het is voor de meeste deelnemers niet meer te volgen. De financiële markten doen het slecht, de woorden recessie en crisis vallen regelmatig en toch stijgt de dekkingsgraad en verbetert de financiële positie van ABP flink. Dat heeft alles te maken met de stijging van de rente. Daardoor hoeven we minder geld in kas te houden om aan onze verplichtingen te voldoen. We hebben jarenlang goede rendementen behaald en konden de pensioenen niet verhogen. In 2022, tot nu toe gekenmerkt door negatief rendement, konden we de pensioenen wél verhogen. Deze tegenstrijdige situatie onderstreept nog maar eens waarom we naar een nieuw pensioenstelsel toe moeten.”

Pensioenen verhoogd

Per 1 juli 2022 hebben we de pensioenen en de pensioenaanspraken verhoogd met 2,39%. Gepensioneerden ontvangen in juli ook een nabetaling over de eerste 6 maanden van 2022. Eind dit jaar beoordelen we of we de pensioenen in 2023 kunnen verhogen. Daarbij kijken we naar de financiële positie van ABP van eind oktober en de prijsstijging tussen september 2021 en september 2022. We houden daarbij rekening met de belangen van alle groepen deelnemers. Het bestuur bepaalt welke eventuele verhoging hierbij past.

Dekkingsgraden gestegen

De actuele dekkingsgraad laat zien of ABP genoeg geld in kas heeft om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Hij geeft de verhouding weer tussen het beschikbare vermogen van het fonds (€ 486 miljard) en alle huidige en toekomstige pensioenuitkeringen (€ 396 miljard). In het 2e kwartaal van 2022 steeg de actuele dekkingsgraad van 117,4% naar 122,7%. In deze dekkingsgraad is de pensioenverhoging van juli al verwerkt. Deze verhoging heeft een effect van ongeveer -3% op de actuele dekkingsgraad.

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. Doordat het een gemiddelde is, geeft de beleidsdekkingsgraad een stabieler beeld van onze financiële positie. Deze dekkingsgraad wordt daarom onder meer gebruikt bij besluiten over het verhogen van de pensioenen (indexatie). Ook de beleidsdekkingsgraad steeg in het 2e kwartaal van 2022: van 106,5% naar 111,6%.

Negatief rendement van -8,4%

De voortdurende coronapandemie en de oorlog in Oekraïne hebben nog steeds een slechte invloed op de financiële markten. In het 2e kwartaal boekten we dan ook een negatief rendement van -8,4% (- €44,3) miljard.

Wilt u meer weten over onze beleggingsresultaten in het 2e kwartaal van 2022? Bekijk dan onze Kwartaal update. Hierin geeft hoofdeconoom Thijs Knaap u de achtergronden bij de cijfers.

ABP

ABP is een BPFv met eind Q1 2022 een belegd vermogen van € 530.273 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 1.203.358 actieve bijdragers en 974.772 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2022 een rendement van -3%.

Eind Q1 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 106.5% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 126.8% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is APG en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door APG.

Source: ABP
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer