Herstelplan PNO Media goedgekeurd

24 mei 2022

Media PNO publiceert op haar website:

Omdat de beleidsdekkingsgraad van PNO Media eind 2021 lager was dan de vereiste dekkingsgraad, hebben we ons herstelplan geactualiseerd. Het herstelplan is goedgekeurd door De Nederlandsche Bank (DNB).

In het geactualiseerde herstelplan geven we aan dat PNO Media verwacht binnen tien jaar te groeien naar de vereiste beleidsdekkingsgraad van ongeveer 122%.

Inhoud geactualiseerd herstelplan

De belangrijkste punten van het herstelplan:

  • startpunt is een beleidsdekkingsgraad van 104,6% en een actuele dekkingsgraad van 111,4% (eind 2021);
  • verlagen van de pensioenen in 2022 is niet nodig;
  • in 2026 wordt de vereiste beleidsdekkingsgraad van ongeveer 122% bereikt;
  • daarmee zijn we binnen de wettelijke hersteltermijn van 10 jaar uit herstel;
  • belangrijkste maatregel is de pensioenen niet of niet helemaal verhogen (indexeren) met de prijsstijging tot 2026;
  • vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110% is gedeeltelijke indexatie mogelijk;
  • vanaf een beleidsdekkingsgraad van circa 127% is volledige indexatie mogelijk.

In de aanloop naar de nieuwe pensioenwet wordt waarschijnlijk per 1 juli de grens voor pensioenverhoging (indexatie) in 2022 verlaagd. Pensioenfondsen mogen dan, onder strenge voorwaarden, een pensioenverhoging toekennen als zowel de actuele als de beleidsdekkingsgraad van het fonds meer dan 105% bedraagt (nu is dat nog 110%). Het herstelplan houdt, volgens de voorschriften, alleen rekening met de huidige wet en nog niet met eventuele nieuwe wetgeving.

Kleine kans op pensioenverlaging

Het herstelplan bevat veronderstellingen over de inflatie-, rente- en rendementsverwachtingen. Het herstel kan vlotter dan verwacht plaatsvinden, maar ook trager. Het hangt af van de financiële situatie aan het eind van dit jaar of PNO Media in 2023 aanvullende maatregelen moet treffen, zoals een langere periode niet indexeren of – in het uiterste geval – de pensioenen verlagen. Er is een kleine kans dat uw pensioen de eerstkomende jaren moet worden verlaagd.

Media PNO

Media PNO is een BPFv met eind Q4 2021 een belegd vermogen van € 8.063 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 19.767 actieve bijdragers en 10.297 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2021 een rendement van 3%.

Eind Q4 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 104.6% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 121.4% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is MPD en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door MPD.

Source: Media PNO
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer