Hoofdrol voor houtbouw bij grote herontwikkeling Syntrus Achmea voor PME in centrum Roosendaal

17 februari 2022

Syntrus Achmea Real Estate & Finance gaat namens PME pensioenfonds circa 14.000 m2 leegstaand commercieel vastgoed in het centrum van Roosendaal transformeren naar 171 woningen en 1.000 m2 commerciële ruimte. Bij de herontwikkeling wordt op grote schaal gebruikt gemaakt van houten materialen, waardoor de CO2-uitstoot aanzienlijk lager is vergeleken met traditionele bouw.

De constructie van de woningen aan de Dr. Brabersstraat en het Roselaarplein in hartje Roosendaal zal grotendeels bestaan uit Cross Laminated Timber (CLT), waarmee een CO2 -reductie verwacht wordt van 20.300 ton per jaar. Dit is vergelijkbaar met een besparing per jaar van het elektriciteitsverbruik van circa 3.500 huishoudens. Voor PME is het de eerste grootschalige belegging in houtbouw.

Het plan aan het Roselaarplein omvat 171 betaalbare en duurzame woningen, waaronder 43 levensloopbestendige- en 3 woon-werkwoningen, 1.000 m2 commerciële ruimte, een daktuin, 34 parkeerplaatsen en een fietsenstalling. In mei 2023 zal gestart worden met de sloop van het complex. Oplevering staat gepland voor het vierde kwartaal van 2025.

Eric Uijen, voorzitter Uitvoerend Bestuur PME pensioenfonds: “De herontwikkeling van het complex aan de Dr. Brabersstraat in Roosendaal is voor ons allesomvattend: Wij willen als pensioenfonds graag een bijdrage leveren aan het reduceren van het woningtekort en zorgdragen voor zowel betaalbare als meer levensloopbestendige woningen. Dit bereiken op een duurzame manier is voor ons een voorwaarde. Kiezen voor houtbouw is een grote stap vooruit, weg van fossiel en uitputtend naar hout en hernieuwbaar. We hopen dat meer investeerders de stap naar gezond bouwen gaan maken.”

“Houtbouw is een toekomstbestendige en waardevaste vastgoedbelegging”, zegt Arthur van der Wal, directievoorzitter Syntrus Achmea. Wij beleggen met betekenis en maken ons voor onze opdrachtgevers sterk voor het behalen van zowel financieel als maatschappelijk rendement. Bouwen met hout en andere biobased materialen draagt bij aan zowel de woning- als klimaatopgave. PME laat zien hierin te geloven en voegt de daad bij het woord. Uiteindelijk is een transitie nodig om met elkaar te zorgen voor een duurzamere en gezondere leefomgeving.”

Wethouder Cees Lok, gemeente Roosendaal: “Deze herontwikkeling sluit goed aan op onze duurzaamheidsambities en biedt een welkome en duurzame aanvulling op onze inclusieve woonambities voor de binnenstad van Roosendaal. Wij zijn dan ook erg blij met de toevoeging van betaalbare en levensloopbestendige huurwoningen aan ons woningaanbod.”

Syntrus Achmea is verantwoordelijk voor de herontwikkeling en de totstandkoming van de Anterieure Overeenkomst in opdracht van PME pensioenfonds. Het ontwerp is van architectenbureau Common Affairs uit Amsterdam. Projectontwikkelaar en bouwer Van Omme & de Groot uit Rotterdam is verantwoordelijk voor de realisatie.

Metalektro, bedrijfstakpensioenfonds

Metalektro, bedrijfstakpensioenfonds is een BPFv met eind Q3 2021 een belegd vermogen van € 61.919 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 165.852 actieve bijdragers en 166.987 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2021 een rendement van 0%.

Eind Q3 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 100.6% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118.0% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is MN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Source: Syntrus Achmea Real Estate & Finance
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer