Hoogovens: Update en veranderingen Pensioenakkoord

21 juli 2020

Hoogovens publiceert: “Het afgelopen jaar zijn de afspraken uit het pensioenakkoord verder uitgewerkt door het Kabinet en de landelijke werknemers- en werkgeversorganisaties. Voordat het gevolgen heeft voor uw pensioen moet er nog veel gebeuren. Eerst moet het akkoord worden omgezet in wetgeving. Vervolgens moeten sociale partners (vakbonden en werkgever) bepalen hoe zij de nieuwe regels gaan toepassen. Zij gaan namelijk over de pensioenregeling van het pensioenfonds. Daarna heeft het pensioenfonds nog een paar jaar nodig om de administratieve systemen aan te passen en u op de hoogte te brengen van wat het nieuwe pensioen voor u betekent.

De belangrijkste veranderingen

Nu is het zo geregeld dat iedereen (op basis van hetzelfde salaris) evenveel pensioen opbouwt. Dat gaat veranderen. Jongere deelnemers bouwen straks meer pensioen op dan oudere werknemers.

De pensioenen gaan meer meebewegen met de economie. Als het goed gaat dan kunnen de pensioenen sneller verhoogd worden dan nu. Als het tegenzit dan moeten we sneller verlagen. De risico’s worden daarbij wel gespreid om te voorkomen dat als u in een periode met economische tegenwind met pensioen gaat, uw pensioen hard geraakt wordt en opeens ver achterblijft bij de verwachtingen. Het nieuwe systeem moet ervoor zorgen dat hoe ouder u bent, hoe minder uw pensioen meebeweegt met de beurs.

Wanneer gaat er iets veranderen?

2020-2021: Wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. Na goedkeuring door zowel de Eerste als de Tweede Kamer gaat de nieuwe pensioenwet in. Naar verwachting is dat op 1 januari 2022.

2022-2024: Sociale partners maken nieuwe afspraken op basis van de nieuwe wetgeving.

2024-2026: Het pensioenfonds gaat de nieuwe regels verwerken, zodat de gewijzigde pensioenregeling uiterlijk 1 januari 2026 ingaat.”

Hoogovens

Hoogovens is een OPF met eind Q4 2020 een belegd vermogen van € 9.994 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 9.832 actieve bijdragers en 14.730 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2020 een rendement van 6%.

Eind Q4 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 101.8% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 119.6% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non external.

Source: Hoogovens
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer