Horecabedrijf: Een nieuw pensioenakkoord

6 juli 2020

Horecabedrijf publiceert: “Er is veel over gesproken en het is vast opgevallen in het nieuws de laatste tijd: er is een nieuw pensioenakkoord. In het akkoord staan afspraken over pensioenen en AOW. Het pensioenakkoord kwam tot stand na jaren overleggen, rekenen en nadenken van het kabinet en de sociale partners (vakbonden, werkgevers- en werknemersorganisaties). De tijd was rijp voor een pensioenstelsel dat past bij onze huidige en toekomstige maatschappij. Een maatschappij waarin de gemiddelde leeftijd blijft stijgen, de arbeidsmarkt verandert en mensen vaker van baan wisselen.

Geen veranderingen op korte termijn

Op korte termijn verandert er helemaal niets aan de pensioenen bij Pensioenfonds Horeca & Catering. Eerst maakt het kabinet een wetsvoorstel om de pensioenwet te wijzigen. Daar moeten de Tweede en Eerste Kamer mee instemmen. Vervolgens gaan vakbonden en werkgeversorganisaties een nieuwe pensioenregeling ontwikkelen voor Pensioenfonds Horeca & Catering. Daarna is het aan ons de beurt om daar onze (administratie)systemen op aan te passen. Ook dat moet zorgvuldig gebeuren. De verwachting is dat het nieuwe pensioenstelsel op zijn vroegst gaat gelden vanaf 2022. Natuurlijk houden wij je tussentijds zo goed mogelijk op de hoogte van voor jou belangrijke ontwikkelingen.”

Horecabedrijf

Horecabedrijf is een BPFv met eind Q4 2020 een belegd vermogen van € 14.655 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 322.740 actieve bijdragers en 48.578 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2020 een rendement van 7%.

Eind Q4 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 98.6% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 122.6% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non external.

Source: Horecabedrijf
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer