Huysman neemt principebesluit voor overdracht naar APF VOLO

Huysman

14 augustus 2017

Het bestuur van stichting Jan Huysman Wz. Pensioenfonds heeft het principebesluit genomen de pensioenverplichtingen per 31 december 2017 naar het Algemeen Pensioenfonds VOLO Pensioen over te dragen. Dit meldt het gesloten fonds in haar jaarverslag van 2016. Na instemming van het verantwoordingsorgaan en de deelnemersvergadering, ligt het voorstel nu bij DNB ter goedkeuring. De overdracht behelst alle opgebouwde aanspraken tot 1 januari 2016.

Na opzegging van de uitvoeringsovereenkomst door de sponsor in 2016, moest het fonds op zoek naar een nieuwe uitvoerder van de pensioenregeling. Tijdens dit onderzoek zijn verschillende opties voor overdracht verkend, zoals naar een BPF (Zoetwaren of PGB), maar ook eventueel naar een APF of verzekeringsmaatschappij. Ook voortbestaan van het fonds is als optie overwogen. Uiteindelijk heeft het bestuur, op grond van het risicoprofiel, uitvoeringskosten en het beleggings-, toeslag- en premiebeleid, gekozen voor het APF VOLO. VOLO heeft haar vermogensbeheer en pensioenadministratie uitbesteed aan haar oprichtingspartner PGGM.

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

Huysman is een OPF met eind Q1 2017 een belegd vermogen van € 258M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een oud deelnemersbestand met in 2016 36 actieve bijdragers en 562 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €860 per deelnemer en de totale beleggingskosten 47bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2017 een rendement van 0%. Eind Q1 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 106% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 112% bedroeg. De fiduciair managers van het fonds zijn BNP en NN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door 216 accountants.

Bron: Jaarverslag 2016, Exelerating

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer