Impact van de inval van Rusland in Oekraïne op de beleggingen van Pensioenfonds TNO

3 maart 2022

Pensioenfonds TNO publiceert op haar website:

In de afgelopen periode is de crisis rond Oekraïne geëscaleerd tot een oorlog. Rusland is op diverse plaatsen Oekraïne binnen gevallen en dit heeft reeds tot vele slachtoffers geleid. Het pensioenfonds maakt zich ernstig zorgen over deze situatie en is in gedachten bij de bevolking van Oekraïne.

In reactie op de Russische inval zijn er door veel landen sancties afgekondigd tegen Rusland. Wat betreft de financiële sancties is het oogmerk de slagkracht van Rusland te verminderen voor wat betreft de financiering van de oorlog met Oekraïne. In breder verband heeft de inval van Rusland in de Oekraïne er toe geleid dat de prijzen op de grondstofmarkten sterk zijn gestegen. Dit is goed te zien aan de prijsontwikkeling van olie en gas. Dit zal er op korte termijn toe leiden dat de inflatie hoog blijft of nog verder zal toenemen.

Wat betreft de directe exposure van Pensioenfonds TNO naar Rusland kan worden vastgesteld dat deze met zo’n 0,3% laag is. Rusland stond bij Pensioenfonds TNO reeds op de landen uitsluitingslijst. De reden dat we toch een klein belang hebben in Rusland heeft te maken met het feit dat dit beleggingen zijn in beleggingsfondsen waar Pensioenfonds TNO niet het landenbeleid dicteert. Wel zijn er actief gesprekken met de vermogensbeheerders die belegd zijn in Russische staatsleningen om hun posities af te bouwen en Rusland op de landenuitsluitingslijst te plaatsen.

In aanvulling daarop blijven wij als pensioenfonds de mogelijke effecten van de oorlog op de andere delen van de beleggingsportefeuille strak monitoren. Waar nodig zullen risico mitigerende maatregelen worden genomen.

TNO

TNO is een OPF met eind Q3 2021 een belegd vermogen van € 4.266 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 4.717 actieve bijdragers en 5.435 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2021 een rendement van 1%.

Eind Q3 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 110.5% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 120.8% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BlackRock en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: Pensioenfonds TNO
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer