ING CDC Pensioenfonds gaat in 2021 high yield manager(s) aanstellen

16 juni 2021

ING CDC Pensioenfonds publiceert in haar jaarverslag:

Exchange Traded Funds (ETFs) kunnen beperkt worden ingezet voor bijsturing of liquiditeitsdoeleinden. Zo zijn bijvoorbeeld high yield ETFs (zowel een Europese als Amerikaanse) in de portefeuille opgenomen omdat als gevolg van de lockdown maatregelen de search naar een (of twee) actieve high yield manager(s) tijdelijk stil is komen te liggen. Deze manager(s) zullen naar waarschijnlijkheid in 2021 worden aangesteld, dit is dan ook het moment waarop de ETFs niet meer of slechts beperkt ingezet zullen worden.

ING Bank CDC fonds

ING Bank CDC fonds is een OPF met eind Q1 2021 een belegd vermogen van € 2.785 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 14.778 actieve bijdragers en 560 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2021 een rendement van -4%.

Eind Q1 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 99.7% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 119.2% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: ING CDC Pensioenfonds
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer