Intentie Bpf Beton om Centric als nieuwe pensioenuitvoerder aan te stellen

15 mei 2017

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonproductenindustrie heeft de intentie uitgesproken om Centric per 1 januari 2018 aan te stellen als nieuwe pensioenuitvoerder: “Het bestuur van Bpf Betonproductenindustrie heeft na ampele overwegingen de intentie uitgesproken in het collectief scenario mee te willen gaan van Syntrus Achmea Pensioenen naar Centric.” Voor het fonds daadwerkelijk overgaat, wordt eerst een gesprek aangegaan over de contractvoorwaarden: “…als deze contractvoorwaarden naar tevredenheid zijn afgesproken en vastgelegd, is er sprake van een nieuwe uitbestedingsovereenkomst.”

Bpf Betonproductenindustrie was al langere tijd opzoek naar een nieuwe pensioenuitvoerder, omdat Syntrus Achmea in november 2016 bekend maakte te stoppen met de dienstverlening aan bedrijfstakpensioenfondsen. Hiervoor werd een selectietraject gestart, waarin aanbiedingen van meerdere partijen werden beoordeeld en vergeleken. Resultaat van het selectietraject is de intentie om Centric aan te stellen als nieuwe pensioenuitvoerder.

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

Betonproductenindustrie is een BPFv met eind Q4 2016 een belegd vermogen van € 875M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een oud deelnemersbestand met in 2015 5585 actieve bijdragers en 7695 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €161 per deelnemer en de totale beleggingskosten 45bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2016 een rendement van -5%. Eind Q4 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 95% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BMO en de pensioenadministratie wordt nu nog uitgevoerd door Syntrus Achmea.

Bron: https://www.betonpensioen.nl/Werknemers/Nieuws/Items/Pensioenfonds-Beton-spreekt-intentie-uit-voor-Centric-als-nieuwe-pensioenuitvoerder.aspx

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer