Jacques Moors herbenoemd als voorzitter van de raad van toezicht van Stap Algemeen Pensioenfonds

18 mei 2021

Pensioenfonds STAP publiceert: “Op 1 juli 2021 loopt de eerste zittingstermijn van Jacques Moors af als voorzitter van de raad van toezicht van Stap.

Het bestuur en de raad van toezicht zijn verheugd dat Jacques Moors beschikbaar is voor een tweede zittingstermijn. De raad van toezicht heeft hem daarop voor herbenoeming voorgedragen aan de Vergadering van belanghebbendenorganen van Stap. De Vergadering van belanghebbendenorganen heeft unaniem ingestemd met zijn herbenoeming. De tweede zittingstermijn van Jacques Moors loopt tot 1 juli 2025.

De Vergadering van belanghebbendenorganen bestaat uit de voorzitters van de belanghebbendenorganen van de pensioenkringen van Stap en heeft onder meer als bevoegdheid om bestuursleden en leden van de raad van toezicht te benoemen. De Vergadering van belanghebbendenorganen heeft eveneens aangegeven verheugd te zijn dat Jacques Moors beschikbaar is voor een volgende termijn.

De Nederlandsche Bank heeft inmiddels met de herbenoeming per 1 juli 2021 ingestemd.”

Source: STAP
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer