José Claus en Erik Hulshof in bestuur PNO Media

23 december 2022

PNO Media fuseert per 1 januari 2023 met de eigen uitvoeringsorganisatie Media Pensioen Diensten (MPD). Tegelijk stappen we over naar een omgekeerd gemengd bestuursmodel.

Het fondsbestuur gaat bestaan uit uitvoerend bestuurders en niet-uitvoerend bestuurders onder leiding van een onafhankelijke bestuursvoorzitter, André Snellen. José Claus (voorzitter) en Erik Hulshof worden 2 van de 3 nieuwe uitvoerend bestuurders.

Erik Hulshof

Vanaf 1 januari 2023 wordt Erik Hulshof als uitvoerend bestuurder bij pensioenfonds PNO Media verantwoordelijk voor vermogensbeheer, beleidsadvisering en actuariaat. Hij heeft ruime ervaring als adviseur en expert bestuurslid op het gebied van beleggingen bij onder meer BpfBouw, pensioenfonds Hoogovens, pensioenfonds Essity en bedrijfspensioenfonds Koopvaardij.

José Claus

De afgelopen jaren was José Claus als directeur eindverantwoordelijk voor de uitvoeringsorganisatie van pensioenfonds PNO Media. Als voorzitter van het uitvoerend bestuurder wordt zij vanaf 1 januari 2023 bij PNO Media verantwoordelijk voor de pensioen- & IT-uitvoering, marketing & acquisitie, en transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. In het verleden was José Claus onder andere directeur pensioenbeheer bij PFZW.

Kortere lijnen tussen bestuur en uitvoering

Het besluit om over te stappen van een paritair bestuursmodel naar een omgekeerd gemengd bestuursmodel, is een van de uitkomsten van de strategische heroriëntatie door het bestuur van PNO Media. José Claus was hierbij nauw betrokken: “We willen zo nog beter inspelen op de komst van het nieuwe pensioenstelsel. Als één organisatie is het fonds sneller, effectiever en goedkoper.” Volgens Erik Hulshof is het verschil tussen uitvoerend en niet-uitvoerend bestuurders heel duidelijk: “Niet-uitvoerend bestuurders houden toezicht op het fonds, terwijl José en ik – en een nog te benoemen derde uitvoerend bestuurder – met ieder ons eigen aandachtsgebied de dagelijkse leiding vormen van het fonds.”

Het niet-uitvoerend bestuur van PNO Media gaat bestaan uit 8 personen, naar pariteit (belangengroepen) inclusief de onafhankelijke voorzitter. Op 18 november publiceerden we dit bericht over het samengaan van PNO Media met zijn uitvoeringsorganisatie MPD.

Media PNO

Media PNO is een BPFv met eind Q3 2022 een belegd vermogen van € 6.697 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 20.333 actieve bijdragers en 10.571 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2022 een rendement van -2%.

Eind Q3 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 116.9% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 126.5% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is MPD en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door MPD.

Source: PNO Media
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer