Kantoren met duurzaamheidscertificering presteren aanzienlijk beter

1 december 2021

Uit het EMEA sustainability rapport van CBRE blijkt dat gecertificeerde kantoren hogere huuropbrengsten en lagere leegstand opleveren dan kantoorgebouwen die niet voldoen aan de ESG-normen. CBRE onderzocht de relatie tussen duurzaamheidscertificeringen en de huren die kantoorgebouwen behalen in 15 Europese steden. Gemiddeld vond CBRE 21% hogere huurinkomsten uit gecertificeerde kantoorgebouwen in vergelijking met niet-gecertificeerde kantoren over een periode van vijf jaar. Amsterdam is één van de uitschieters met gemiddeld 27% hogere huur voor gecertificeerde gebouwen.

De huurpremie wordt grotendeels gedreven door voordelen die samenhangen met duurzame gebouwen, waaronder lagere exploitatiekosten, een betere bedrijfsreputatie en meer comfort, welzijn en productiviteit van de bewoners. Deze voordelen kunnen worden verzilverd in huurwaarde. De bevindingen wijzen ook op het aanzienlijke potentieel voor een ‘brown discount’ voor gebouwen met relatief zwakkere duurzaamheidsprestaties.

Het onderzoek toont verder aan dat bedrijven in meerdere mate rekening lijken te houden met certificeringen. Ondanks dat de locatie nog steeds de meest dominante factor is in de vestigingskeuze, zien we dat bij meer en meer bedrijven duurzaamheidsfactoren hogere prioriteit krijgt binnen deze besluitvorming. Deze tendens heeft niet alleen invloed op het aantal gecertificeerde kantoren, maar er lijkt nu ook duidelijk internationaal bewijs dat kantoren met een duurzaamheidscertificering beter exploiteren en, op termijn, een waardestuwend effect moeten hebben.

Source: CBRE
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer