KLM Cabinepersoneel | Het fonds heeft het geactualiseerde herstelplan 2022 ingediend

12 april 2022

KLM Cabinepersoneel publiceert op haar website:

Het fonds heeft het geactualiseerde herstelplan ingediend

Het fonds heeft eind maart 2022 een geactualiseerd herstelplan bij De Nederlandsche Bank (DNB) ingediend. Dit moest omdat de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds op 31 december 2021 (112,6%) lager was dan de vereiste dekkingsgraad (121,5%). Dat betekent dat het pensioenfonds op die datum onvoldoende financiële buffers had.

Wat staat er in het herstelplan?

Het herstelplan is een doorrekening van het huidige beleid naar de toekomst. Het laat zien of het pensioenfonds binnen 10 jaar weer voldoende financiële buffers heeft. De beleidsdekkingsgraad is dan weer minimaal even hoog als de vereiste dekkingsgraad. Lukt dit niet, dan moet het pensioenfonds aanvullende maatregelen nemen, zoals het verlagen van de opgebouwde pensioenen en de pensioenuitkeringen. Dit geldt ook voor de NAP-regeling.

Wat betekent dit geactualiseerde herstelplan voor mijn pensioen?

Als de wereld zich beweegt volgens het herstelplan betekent dit dat uw pensioen een langere periode niet (volledig) geïndexeerd kan worden. Maar dat het fonds in 2024 wel weer voldoende financiële buffers heeft. Vorig jaar verwachtten we dat de buffers in 2028 weer voldoende zouden zijn. Doordat in 2021 de economische verwachtingen beter waren dan verwacht, staat het pensioenfonds er nu beter voor.

Hoe blijf ik op de hoogte van de financiële positie van het pensioenfonds?

Wij houden u op de hoogte van de financiële positie van het pensioenfonds via deze website, onze Facebookpagina, de maandelijkse NWSflits, het kwartaalbericht en Focus.

KLM-Cabinepersoneel

KLM-Cabinepersoneel is een OPF met eind Q4 2021 een belegd vermogen van € 4.540 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 8.696 actieve bijdragers en 2.442 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2021 een rendement van 3%.

Eind Q4 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 112.6% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 121.5% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Blue Sky Group en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Blue Sky Group.

Source: KLM Cabinepersoneel
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer