KLM Vliegend Personeel: Update pensioenakkoord

26 juni 2020

KLM Vliegend Personeel publiceert: “Het pensioenakkoord is de afspraak die het kabinet, werkgeversorganisaties en de landelijke vakbonden in 2019 hebben gemaakt over de toekomst van ons pensioenstelsel. Toen is afgesproken dat de AOW-leeftijd minder snel stijgt dan eerder afgesproken. De verdere uitwerking van het pensioenakkoord moest voor de zomer van 2020 zijn afgerond. Dat is minister Koolmees gelukt. De uitwerking ligt op tafel. De minister kan verder met het aanpassen van de wetgeving.

Uitwerking van het pensioenakkoord

De twee belangrijkste wijzigingen zijn:
– Nu bouwt iedereen met een gelijk salaris jaarlijks evenveel pensioen op. Straks wordt dat anders. Dan krijgen jongere deelnemers een hogere pensioenopbouw en oudere deelnemers een lagere pensioenopbouw.
– We gaan naar nieuwe afspraken waarbij pensioenfondsen geen buffers meer hoeven aan te houden. Bij goede rendementen kunnen we de pensioenen sneller verhogen, maar als het tegen zit moeten we ook sneller verlagen.

Wanneer gaat de nieuwe wetgeving in?

Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe wetgeving ingaat. Het streven is per 1 januari 2022, maar het duurt nog veel langer voordat de pensioenregeling hierop is aangepast. Arbeidsvoorwaardelijke partijen (KLM en VNV), pensioenfonds en uitvoeringsorganisatie Blue Sky Group krijgen nog een paar jaar de tijd om de nieuwe afspraken specifiek te maken voor de eigen pensioenregeling en om de uitvoering hiervan voor te bereiden.”

KLM Vliegend Personeel

KLM Vliegend Personeel is een OPF met eind Q4 2020 een belegd vermogen van € 9.966 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 3.265 actieve bijdragers en 2.382 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2020 een rendement van 6%.

Eind Q4 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 108.5% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 122.2% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Blue Sky Group en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Blue Sky Group.

Source: KLM Vliegend Personeel
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer