KPN Pensioenfonds verhoogt allocatie naar High Yield

12 juli 2021

Het pensioenfonds publiceert in het jaarverslag 2020:

ALM studie

We voeren elke drie jaar een zogeheten ALM-studie uit naar wat voor ons het optimale beleggingsbeleid is, afgestemd op onze risicohouding en de pensioenverplichtingen voor de lange termijn. In 2020 hebben we de meest recente ALM-studie uitgevoerd. Op basis daarvan is besloten om binnen onze beleggingen in vastrentende waarden (onder meer staats- en bedrijfsobligaties) de beleggingsmix licht te wijzigen. Deze wijziging zorgt voor een verbetering van het rendement-/risicoprofiel van de beleggingsportefeuille.

High Yield

In 2020 is naar aanleiding van de ALM-studie het gewicht van High Yield verhoogd ten koste van de categorie bedrijfsobligaties

KPN

KPN is een OPF met eind Q1 2021 een belegd vermogen van € 13.178 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 12.027 actieve bijdragers en 20.663 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2021 een rendement van 0%.

Eind Q1 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 113.1% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 116.1% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is AEGON AM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Source: KPN Pensioenfonds
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer