KPN: “Tussen 1 januari 2023 en 1 januari 2026 gaan we over op de nieuwe regels voor pensioenen”

11 december 2020

KPN publiceert: “Het nieuwe pensioenakkoord: de Nederlandse pensioenwereld staat voor een enorme verandering. Landelijke verenigingen van werkgevers en werknemers maakten hierover afspraken. Je vraagt je misschien af wat dat voor jou als deelnemer betekent. Nou, voorlopig nog even niets. Bij KPN staan de pensioenafspraken vast tot 1 januari 2023. Tussen 1 januari 2023 en 1 januari 2026 gaan we over op de nieuwe regels voor pensioenen.

Dat lijkt nog ver weg, maar in de pensioenwereld is twee jaar kort. Daarom start het pensioenfonds op korte termijn met een verkenning van alle mogelijkheden. Dat doen we samen met de werkgever KPN en de vakbonden. De tijd die we hebben gebruiken we om goed naar de toekomst te kijken.

Wat het pensioenakkoord precies voor je pensioen gaat betekenen, is nog niet bekend. Dit hangt af van de verdere uitwerking van de wetgeving. En van de besluiten die werkgevers en vakbonden (namens de werknemers) nemen.

Wél is het zo dat iedereen die pensioen opbouwt bij Pensioenfonds KPN, straks pensioen op gaat bouwen in een premieregeling. Een premieregeling kennen we al bij Pensioenfonds KPN. Dat is onze DC regeling. Die geldt voor iedereen die meer dan € 45.378 bruto per jaar verdient. Deelnemers in een premieregeling bouwen niet zozeer een pensioen op, maar een pensioenkapitaal. Vanaf de pensioendatum wordt dit pensioenkapitaal gebruikt om een pensioen uit te betalen. In grote lijnen weten we bij Pensioenfonds KPN dus al wat er op ons af gaat komen.

Ontvang je pensioen van Pensioenfonds KPN? Dan weten we nog niet zeker of je overgaat op de nieuwe regels voor pensioenen. Als de wetgeving op tijd goed gekeurd wordt, hopen dat we dat we er in het 1e kwartaal van 2022 meer over kunnen zeggen. We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen.”

KPN

KPN is een OPF met eind Q4 2020 een belegd vermogen van € 13.183 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 12.366 actieve bijdragers en 20.775 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2020 een rendement van 5%.

Eind Q4 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 110.3% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 115.8% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is AEGON AM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Source: KPN
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer