Marjolein ten Kroode benoemd in ABP-bestuur

24 november 2022

Marjolein ten Kroode (65) is medio november benoemd tot lid van het algemeen bestuur van ABP. Zij is, als niet-uitvoerend bestuurder, voorgedragen door de vertegenwoordigers van de gepensioneerden in het verantwoordingsorgaan van ABP.

Marjolein ten Kroode is naast bestuurslid bij ABP ook actief als onafhankelijk voorzitter van het College Perinatale Zorg. Ten Kroode heeft een veelzijdige achtergrond als bestuurder en toezichthouder. Zij was lid van het College van Procureurs-Generaal van het Openbaar Ministerie met als voornaamste aandachtsgebieden goed bestuur en professionele bedrijfsvoering. Daarvoor was zij voorzitter van de Raad van Bestuur van GGZ Rivierduinen. Zij vervulde de rol van vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank. Daarvoor heeft zij bij pensioenuitvoerder MN Services gewerkt. Marjolein ten Kroode studeerde sociale geografie in Amsterdam. Ook volgde zij de postdoctorale opleiding bestuurlijke Informatiekunde in Tilburg, Information Management aan de Washington University in de VS en de postdoctorale opleiding organisatieontwikkeling en verandermanagement bij SIOO.

ABP

ABP is een BPFv met eind Q2 2022 een belegd vermogen van € 486.002 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 1.203.358 actieve bijdragers en 974.772 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2022 een rendement van -8%.

Eind Q2 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 111.6% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 128.4% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is APG en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door APG.

Source: ABP
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer