Menno Snel stopt als bestuurslid bij ABP

7 juli 2021

Menno Snel heeft samen met zijn collega’s van het ABP-bestuur besloten om op 1 september aanstaande te stoppen als bestuurder van het ambtenarenpensioenfonds.

Snel aanvaardde op 1 juni jongstleden de nevenfunctie van onafhankelijk voorzitter van NOGEPA, de Nederlandse branchevereniging van olie- en gasbedrijven. Het ABP-bestuur stemde daar mee in, omdat zowel ABP als NOGEPA zich willen inzetten voor een duurzame energietransitie. Een deel van de achterban van het ABP uitte vervolgens twijfels of beide functies gecombineerd kunnen worden, omdat de snelheid van de energietransitie bij ABP en NOGEPA uiteen zouden kunnen lopen.

Snel: “Ik wil mij graag vol blijven inzetten om de duurzame energietransitie in Nederland een stevige impuls te geven, maar tegelijkertijd wil ik geen partijen in verlegenheid brengen”. ABP-voorzitter Corien Wortmann: “Wij vinden het heel jammer dat we de expertise van een ervaren en geëngageerde bestuurder als Menno Snel zullen moeten missen, maar zijn samen tot dit besluit gekomen”. Het ABP-bestuur gaat het nevenfunctiebeleid evalueren.

ABP

ABP is een BPFv met eind Q1 2021 een belegd vermogen van € 499.791 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 1.178.215 actieve bijdragers en 943.318 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2021 een rendement van 2%.

Eind Q1 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 89.9% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 126.4% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is APG en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door APG.

Source: ABP
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer