Molenaarspensioenfonds onderzoekt toekomstscenario’s

18 juni 2020

Molenaarspensioenfonds publiceert in haar jaarverslag:

“Het bestuur van MPF heeft met het oog op de toekomst van het pensioenfonds een strategisch plan opgesteld. Belangrijk speerpunt van dit plan was in eerste instantie ‘Draagvlakverbreding’. De toename van hetaantal aangesloten werkgevers(en deelnemers)in de jaren tot en met 2017 laat zien dat dit beleid van het bestuur van MPF een positief effect heeft gehad. Ondanks een gematigde groei van het aantal aangesloten werkgeversin 2018 en van het aantal deelnemers in 2018 en 2019 verwacht het bestuur geen substantiële groei meer in de nabije toekomst. En zonder die substantiële groei is het fonds niet toekomstbestendig.

Daarom heeft het bestuur opdracht gegeven aan een externe deskundige om samen met het bestuurdiverse toekomstscenario’s te onderzoeken en uit te werken. Sociale Partners zijn betrokken bij het onderzoek. Dit onderzoek heeft in 2019 grotendeels zijn beslag gekregen en zal in 2020 worden afgerond.

Fondsprofiel Molenaarspensioenfonds:

Molenaarspensioenfonds is een BPFv met eind Q4 2019 een belegd vermogen van € 672 Mil waarvan 0.4% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 2,936 actieve bijdragers en 2,297 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2019 een rendement van -3.3%. Eind Q4 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 106.4% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 110.9% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is AEGON en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AGH

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer