Nieuw beleggingsbeleid Citigroup en voortzetting relatie met Aegon als vermogensbeheerder

6 augustus 2020

Citigroup Nederland publiceert in haar jaarverslag:

“2019 heeft in het teken gestaan van de herijking en implementatie van het strategisch beleggingsbeleid. Onderdeel was een heroriëntatie met betrekking tot de vermogensbeheerder. Na herijken van de investment beliefs, uitvoeren van een ALM-studie, risicobudgetteringsstudie en een evaluatie van het oude strategische beleggingsbeleid heeft het bestuur een nieuw strategisch beleggingsbeleid geformuleerd.

Met de herijkte investment beliefs en het nieuwe strategische beleggingsbeleid heeft het bestuur een selectietraject voor een mogelijk nieuwe vermogensbeheerder doorlopen. Op basis van een uitgebreid selectietraject, waarbij het bestuur ondersteund werd door de beleggingsadviseur, heeft het bestuur gekozen om bij Aegon te blijven. Wel zijn er nieuwe afspraken gemaakt met Aegon. Onderdeel van deze nieuwe afspraken zijn onder andere een nieuw beleggingsmandaat met nieuwe beleggingsfondsen, een betere rapportagestructuur en aanvullende rapportages vanuit de risicomanagementfunctie van Aegon.

Fondsprofiel Citigroup Nederland:

Citigroup Nederland is een OPF met eind Q1 2020 een belegd vermogen van € 122 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 7 actieve bijdragers en 148 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2020 een rendement van -5%. Eind Q1 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 107% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 116.2% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is AEGON en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Dion Pension Services

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer