Nieuw bestuursmodel en bestuurslid voor Pensioenfonds Notariaat

5 oktober 2020

Notariaat publiceert op haar website:

“Franc Wilmink is op voordracht van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) benoemd in het bestuur van Pensioenfonds Notariaat. Hij volgt Eric Greup op, die eind dit jaar met pensioen gaat. Ook heeft het fonds gekozen voor een nieuw bestuursmodel, waarbij wordt gewerkt met een technisch voorzitter.

Nieuw bestuurslid: Franc Wilmink

Franc Wilmink (1961) is als notaris en voormalig voorzitter van de KNB (2003 – 2007) goed bekend met wat er leeft in het notariaat. Kennis over pensioen deed hij onder meer op als lid van het verantwoordingsorgaan van voormalig Stichting Notarieel Pensioenfonds.

Franc Wilmink volgt Eric Greup op, die jarenlang betrokken was bij de notariële pensioenfondsen, waarvan de laatste zes jaar als werkgeversvoorzitter van Pensioenfonds Notariaat. Onder zijn voorzitterschap fuseerden in 2017 de twee pensioenfondsen in het notariaat tot dit fonds. Het leidde tot aanzienlijke kostenbesparingen en verdere professionalisering van het fonds.

Keuze voor technisch voorzitter

Voorheen werd gewerkt met een werkgevers- en werknemersvoorzitter, die jaarlijks van stoel wisselden. In het nieuwe bestuursmodel is gekozen voor een technisch voorzitter zonder stemrecht. Dit maakt het mogelijk de overige bestuursleden in te zetten voor commissies en zogenoemde sleutelfuncties. Gezien de eisen die worden gesteld aan functiescheiding, maakt dat de verdeling van rollen en taken gemakkelijker.

Op dit moment loopt de selectieprocedure voor de technisch voorzitter. Tot de aanstelling van de nieuwe technisch voorzitter neemt Eric Greup die rol op zich. De technisch voorzitter hoeft niet afkomstig te zijn uit de notariële beroepsgroep. De focus bij de selectie kan daardoor veel meer liggen op pensioenkennis en -ervaring. Dit maakt verdere professionalisering van het bestuur mogelijk.

In het afgelopen jaar werden vanuit die visie bestuurders Laetitia de Leede (vertegenwoordiger medewerkers in het notariaat), Piet Molenaar en Tanja Stanoevska (vertegenwoordiger pensioengerechtigden) benoemd.

Fondsprofiel Notariaat:

Notariaat is een BPFv met eind Q1 2020 een belegd vermogen van € 3,118 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 11,354 actieve bijdragers en 5,140 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2020 een rendement van -3.8%. Eind Q1 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 103.1% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 114.1% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Nederland - Zoek Alerts
Ontvang onze alerts nieuwsbrief
Market preferences
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer