Nieuwe bestuursleden bij Pensioenfonds HP

22 november 2018

Pensioenfonds HP publiceert op haar website:

“Het bestuur is weer op de beoogde sterkte van 8 personen. Al sinds eind 2016 was er een vacature voor een bestuurslid namens de werkgever door het vertrek van Ans Mentink. Per 1 oktober is hier eindelijk een geschikte kandidaat voor gevonden van buiten het bedrijf. Het is Rita van Ewijk. Rita heeft een gedegen achtergrond in het pensioengebeuren. Door het vertrek van René van Warmerdam bestond er sinds eind 2017 een vacature namens de werknemers. Per 1 november is hiervoor Otto van ’t Hof gekozen. Otto is eerder bestuurder geweest in het voormalige EDS fonds en was de laatste jaren lid van het VO. In beide gevallen betreft het nog geen formele benoeming, omdat er nog een toetsing door De Nederlandse Bank moet plaatsvinden.”

Fondsprofiel Hewlett-Packard:

Hewlett-Packard is een OPF met eind Q2 2018 een belegd vermogen van € 2089 Mil waarvan 0% herverzekerd en 8% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2017 1550 actieve bijdragers en 2205 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2017 €475 per deelnemer en de totale beleggingskosten 24bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2018 een rendement van 1%.Eind Q2 2018 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 113% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 116% bedroeg.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer