Nieuwe directeur stichting pensioenfonds medisch specialisten

6 april 2021

Per 1 april vertrekt Jeroen Steenvoorden als directeur van Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS). Jacques van Dijken volgt hem per 1 april op als nieuwe directeur van SPMS.

Jeroen heeft 15 jaar op succesvolle wijze bijgedragen aan de strategische ontwikkeling en de huidige positie van het pensioenfonds. Onder zijn leiding is het bestuursbureau sterk geprofessionaliseerd en fors uitgebreid om proactief invulling te geven aan zaken als bijvoorbeeld riskmanagement en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening aan de deelnemers.

SPMS is er door de jaren heen in geslaagd bovengemiddeld goede resultaten voor haar deelnemers te bereiken. Het bestuur van SPMS is Jeroen hiervoor dankbaar. Jeroen wil de komende jaren, waarin de pensioensector voor belangrijke veranderingen staat, zijn uitgebreide kennis en ervaring in een andere rol beschikbaar maken.

Nieuwe directeur: Jacques van Dijken

Vanaf 1 april is Jacques van Dijken benoemd tot nieuwe directeur van SPMS. Als statutair directeur van het fonds heeft hij de dagelijkse verantwoordelijkheid voor de aansturing van het bestuursbureau, dat het bestuur ondersteunt en adviseert. Hij was onder meer CEO bij DBV Verzekeringen, Swiss RE Nederland en International Pension Platform.

Zijn benoeming is goedgekeurd door DNB. Bij SPMS zal hij als spil tussen strategie en operatie het pensioenfonds ondersteunen en adviseren in een uitdagende tijd van de overgang naar een nieuw pensioenstelsel. Het bestuur van SPMS kijkt uit naar deze samenwerking.

Medische Specialisten

Medische Specialisten is een BRF met eind Q4 2020 een belegd vermogen van € 14.203 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 8.424 actieve bijdragers en 7.292 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2020 een rendement van 6%.

Eind Q4 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 121.7% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118.2% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BlackRock en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door APG.

Source: Pensioenfonds Medisch Specialisten
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer