Nieuwe pensioenuitvoerder en samenstelling bestuursbureau van BPF Waterbouw

13 maart 2019

Waterbouw BPF publiceert op haar website:

“Per 1 januari 2019 is de pensioenadministratie van BPF Waterbouw overgedragen aan Centric in IJsselstein. Het bestuursbureau van het pensioenfonds blijft in Rijswijk.

Per 1 februari 2019 is de heer C. Heijne gestart als directeur van het bestuursbureau van BPF Waterbouw en mevrouw S. Oomens-Simons als bestuurs- en beleidsadviseur. De heren Keddeman en Van Doorn treden tot 1 april 2019 op als adviseur van het bestuur en gaan per die datum uit dienst.

Fondsprofiel Waterbouw BPF:

Waterbouw BPF is een BPFv met eind Q3 2018 een belegd vermogen van € 1,357 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2017 2,650 actieve bijdragers en 5,810 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2018 een rendement van 2.3%. Eind Q3 2018 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 118.1% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 123.1% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non-external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Centric

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer