Nieuwe voorzitter beleggingsadviescommissie SPX

28 januari 2020

Xerox publiceert op haar website:

“Met ingang van 1 januari 2020 is Paul de Geus benoemd tot voorzitter van de beleggingsadviescommissie. Paul is reeds sinds 2017 lid van het bestuur en de beleggingsadviescommissie.

De loopbaan van Paul in vermogensbeheer begon in 1994 bij een ondernemingspensioenfonds, waar hij verantwoordelijk was voor het verder ontwikkelen en implementeren van een currency overlay programma. Dit was een snelle leerschool in risicomanagement en vermogensbeheer voor pensioenfondsen, het inhuren van externe managers en Asset Liability Management. Bredere ervaring kwam bij diverse vermogensbeheerders, waar zowel de commerciële kant als de inhoudelijke kant in klantportefeuilles onder zijn verantwoordelijkheid vielen. Sterk gedreven vanuit een fiduciaire rol (al werd dat begrip in het begin nog niet zo genoemd), werden zowel portefeuilles van verzekeringsmaatschappijen als van pensioenfondsen ingericht en beheerd. Risicomanagement speelde daarin altijd een hoofdrol. Sinds 2014 is Paul professioneel bestuurder en in die rol actief bij drie pensioenfondsen.”

Fondsprofiel Xerox:

Xerox is een OPF met eind Q3 2019 een belegd vermogen van € 992 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 753 actieve bijdragers en 2,298 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2019 een rendement van 5.7%. Eind Q3 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 99.5% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 113.3% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Non-external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Non-external

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer