Nieuwe voorzitter Pensioenfonds Avebe

9 januari 2019

AVEBE publiceert in haar nieuwsbrief:

“Hans Miedema neemt afscheid van zijn rol als Voorzitter van het Bestuur van Pensioenfonds Avebe. Hans heeft de maximale zittingstermijn van 12 jaar overschreden en kan terugkijken op een bestuursperiode van maar liefst 15 jaar, waarvan 11 jaar als voorzitter. In de afgelopen jaren had het fonds te maken met organisatorische ontwikkelingen, veranderende pensioenwetgeving en onrustige financiële markten. Die hectiek in de pensioenwereld is de laatste jaren alleen maar toegenomen. “Dynamisch, positief, en vooral intensief”, antwoordt Hans op de vraag hoe hij zijn bestuursperiode heeft ervaren.

Erik Elderman is onlangs gestart als voorzitter van het bestuur van Pensioenfonds Avebe. Wie is Erik en waarom draagt hij een steentje bij aan een sterk Pensioenfonds Avebe? Erik: “Toen ik werd gepolst of ik belangstelling had om Hans Miedema op te volgen als voorzitter van het bestuur, hoefde ik daar niet lang over na te denken. Pensioen is een maatschappelijk relevant en actueel onderwerp met grote uitdagingen op het gebied van wetgeving, lage rentestanden, vergrijzing en een veranderende manier waarop we kijken naar pensioen. Ik heb altijd veel interesse gehad in financiële en complexe onderwerpen zoals pensioen”

Fondsprofiel AVEBE:

AVEBE is een OPF met eind Q3 2018 een belegd vermogen van € 789 Mil waarvan 0.7% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2017 1,070 actieve bijdragers en 2,081 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2018 een rendement van 1.5%. Eind Q3 2018 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 122.2% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 106.2% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Aegon en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Achmea Pensioenservices

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Lees ook

Exelerating Alert

25 juli, 2018

Alert: AVEBE

Exelerating Alert

18 juli, 2018

Alert: AVEBE

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer