NN Group | Dutch Climate Action Fund helpt CO2-uitstoot te beperken

12 juli 2022

NN Group kondigt vandaag de lancering aan van het Dutch Climate Action Fund, een samenwerkingsverband met DIF Capital Partners. NN Group is een ‘cornerstone investor’ met een initiële toezegging van EUR 125 miljoen en DIF Capital Partners zal het fonds beheren.

Het Dutch Climate Action Fund gaat investeren in projecten en bedrijven die klimaatverandering willen bestrijden en daarmee de Nederlandse energietransitie helpen te ondersteunen. Het fonds zal zich concentreren op investeringen die het doel hebben de CO2-uitstoot in Nederland te reduceren, en richt zich daarbij met name op marktpioniers en meer traditionele duurzame energiesectoren. Het fonds kan zich ook richten op investeringen op het gebied van energie-efficiëntie, e-mobiliteit, energieopslag en waterstof. Een ander aandachtsgebied is de opwekking van hernieuwbare energie, zoals wind- en zonneparken op land, wat naar verwachting een katalysator kan zijn voor de elektrificatie van industrieën, gebouwen en transport, waarmee een aanzienlijk deel van de emissiereductie en dus de investeringsbehoeften wordt gestimuleerd.

Het Dutch Climate Action Fund richt zich op investeringen in aandelenkapitaal van maximaal EUR 25 miljoen per project. De investeringen zijn specifiek gericht op het ondersteunen en promoten van Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s) nummer 7 (betaalbare en duurzame energie), nummer 11 (duurzame steden en gemeenschappen) en nummer 13 (klimaatactie). De daadwerkelijke bijdrage aan deze doelstellingen, evenals de rapportage over de voortgang van het behalen van geselecteerde KPI’s met betrekking tot deze SDG’s, worden voor elke investeringsmogelijkheid beoordeeld. De investeringen in het fonds maken deel uit van de doelstelling van NN Group om voor 2030 EUR 6 miljard extra te investeren in klimaatoplossingen.

Jelle van der Giessen, Chief Investment Officer van NN Group: ‘Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van vandaag; weersextremen als gevolg van klimaatverandering in de vorm van hittegolven, droogte en stormen nemen alleen maar toe. Naast het decarboniseren van onze beleggingsportefeuille heeft NN Group het doel om onze investeringen in klimaatoplossingen tegen 2030 te verdubbelen. Bedrijven en huishoudens kunnen hun ecologische voetafdruk verkleinen, maar hebben dan nog steeds energie nodig. Zolang deze energie afkomstig is van fossiele brandstoffen, zullen we als samenleving moeite hebben om netto-nul uitstoot te bereiken. Onze investeringen in het Dutch Climate Action Fund ondersteunen en versnellen de Nederlandse energietransitie, essentieel om uiteindelijk netto-nul te bereiken.’

Allard Ruijs, Partner van DIF Capital Partners: ‘We zijn vereerd om met NN Group samen te werken aan dit Nederlandse initiatief om de energietransitie en de reductie van de CO2-uitstoot in onze thuismarkt verder te stimuleren door middel van een doelgerichte investeringsstrategie en het benutten van DIF’s jarenlange staat van dienst in de wereldwijde energiemarkten.’

Source: NN Group
Nederland - Zoek Alerts
Ontvang onze alerts nieuwsbrief
Market preferences
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer