NN Investment Partners introduceert nieuw fonds voor Trade Finance

27 november 2020

NN Investment Partners (NN IP) heeft het NN (L) Flex Trade Finance Fund gelanceerd. Dit biedt institutionele beleggers toegang tot een conservatieve portefeuille van kortlopende handelsleningen die wereldwijd worden verstrekt. Hierbij werkt NN IP als portefeuillemanager samen met Channel Capital Advisors LLP in Londen, voor een nog beter sourcing- en pijplijnbeheer.

Trade Finance (handelsfinanciering) biedt institutionele beleggers toegang tot een markt van USD 15 biljoen die tot voor kort werd gedomineerd door banken. Deze beleggingscategorie vormt een krachtig instrument om spreiding in de portefeuille aan te brengen, biedt extra rendementskansen ten opzichte van liquide kredieten en is vanuit het oogpunt van solvabiliteit efficiënt. De beleggingen hebben een korte looptijd. Dit zorgt voor een natuurlijke liquiditeit en bovendien kunnen de portefeuillemanagers snel reageren op veranderende omstandigheden. De beleggingsstrategie is gericht op leningen met een aantrekkelijke rating die een specifieke verkoop van vaak onmisbare goederen mogelijk maken, die zelfs onder moeilijke marktomstandigheden ondersteund worden. Strenge beleggingsrichtlijnen zorgen voor een goed gespreide portefeuille voor wat betreft regio’s, sectoren en tegenpartijen, zonder hefboomfinanciering. De samenstelling van de portefeuille is gericht op een goede spreiding van de risico’s, terwijl elke afzonderlijke transactie stevig wordt getoetst op krediet- en ESG-criteria (milieu, maatschappij en governance).

NN IP beoordeelt elke transactie binnen het NN (L) Flex Trade Finance Fund op ESG-criteria die speciaal zijn opgesteld voor Trade Finance, en zorgt ervoor dat ze voldoen aan de criteria voor duurzame handel van de Internationale Kamer van Koophandel. Daarnaast heeft NN IP een eigen beleid dat is gericht op financiering van duurzame goederen met een positieve maatschappelijke impact (het stimuleren van verantwoorde consumptie) en het beperken van de financiering van goederen met een negatieve impact (zoals steenkool, ruwe olie en tabak).

Source: NN IP
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer