NNIP per 1 januari 2019 aangesteld als fiduciair vermogensbeheerder van BPFV

11 juli 2019

Vlakglas, Verf, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf publiceert in haar jaarverslag 2018:

“Een zorgvuldig en uitgebreid selectieproces – onder externe begeleiding – waarin acht marktpartijen werden meegenomen, heeft geresulteerd in een bestuursbesluit om Nationale-Nederlanden Investment Partners (NNIP) per 1 januari 2019 aan te stellen als fiduciair vermogensbeheerder van BPFV.

Tijdens en na de besluitvorming rondom de aanstelling van NNIP is verder ingezoomd op de gewenste beleggingsportefeuille vanaf 2019 en de toekomstige rollen van de zittende vermogensbeheerders Pimco en State Street. De Investment Beliefs zijn opnieuw vastgesteld en hebben als basis gediend voor de besluitvorming. “

Fondsprofiel Vlakglas, Verf, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf:

Vlakglas, Verf, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf is een BPFv met eind Q1 2019 een belegd vermogen van € 891 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2017 5,094 actieve bijdragers en 4,092 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2019 een rendement van 8.8%. Eind Q1 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 97.6% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 113.1% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NNIP en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer