OPF Xerox vervangt beleggingen in grondstoffen voor obligaties opkomende markten

21 juni 2021

OPF Xerox publiceert in haar 2020 jaarverslag: “In 2020 heeft een nieuwe Asset Liability Management-studie plaatsgevonden en in de voorbereiding heeft het bestuur op grond van aangescherpte beleggingsbeginselen besloten grondstoffen niet meer als ‘investeerbaar’ te beschouwen. Ook is besloten de indeling van de beleggingsportefeuille te wijzigen van core-satelite naar matching-return. De belangrijkste uitkomst van de studie is dat het pensioenfonds de belegging in grondstoffen vervangt door obligaties opkomende markten. Selectie van vermogensbeheerders en overheveling vindt plaats in 2021.”

Xerox

Xerox is een OPF met eind Q1 2021 een belegd vermogen van € 1.005 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 663 actieve bijdragers en 2.343 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2021 een rendement van -1%.

Eind Q1 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 99.5% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 114.4% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non external.

Source: Xerox
Nederland - Zoek Alerts
Ontvang onze alerts nieuwsbrief
Market preferences
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer