Opgebouwt pensioenkapitaal pensioenfonds huisartsen in opleiding naar PPI ABN Amro

19 oktober 2020

Huisartsen in Opleiding publiceert op haar website:

“U gaat volgend jaar pensioen opbouwen bij SPH. Maar het pensioenkapitaal dat u tot 1 januari 2021 bij ons fonds hebt opgebouwd gaat niet (direct) mee.

We hebben u eerder laten weten dat ons fonds ophoudt te bestaan. Het was de bedoeling dat alles naar het huisartsenpensioenfonds SPH zou gaan: uw opgebouwde pensioenkapitaal én het pensioen dat u vanaf 1 januari 2021 gaat opbouwen. Daarin is nu verandering gekomen. Hierover ontvangt u nog van ons persoonlijk bericht. Wat kunnen we u hierover al vertellen?

De opbouw van uw nieuwe pensioen per 1 januari 2021

U gaat vanaf 1 januari 2021 pensioen opbouwen bij SPH, het huisartsenpensioenfonds. Bij SPH is uw pensioen in goede handen, ook in de toekomst. SPH is een groot pensioenfonds en kan de lusten en lasten beter verdelen over al zijn deelnemers. Hierover hebben we u eerder al geïnformeerd.

Het pensioenkapitaal dat u hebt opgebouwd tot 1 januari 2021

We hebben nu ook besloten wat er gebeurt met het pensioenkapitaal dat u tot 1 januari 2021 bij ons fonds hebt opgebouwd. Eerst was het de bedoeling dat dat ook naar SPH zou gaan. Nu is besloten dat het naar een zogeheten Premie Pensioen Instelling (PPI) gaat. Deze PPI is van ABN Amro pensioenen.

Fondsprofiel Huisartsen in Opleiding:

Huisartsen in Opleiding is een OPF met eind Q1 2020 een belegd vermogen van € 26 Mil waarvan 0.1% herverzekerd en 0.9% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 2,289 actieve bijdragers en 0 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2020 een rendement van 0%. Eind Q1 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 0% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 0% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Non-external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer