Opheffing en waardeoverdracht pensioenfonds HP stap dichterbij

9 augustus 2021

Pensioenfonds HP publiceert: “In een gezamenlijke vergadering op vrijdag 30 juli 2021 heeft het bestuur, na advies van het verantwoordingsorgaan en met goedkeuring van de raad van toezicht het besluit genomen om het pensioenfonds op te heffen en alle pensioenaanspraken en -rechten te verhuizen naar andere pensioenuitvoerders. De DNB is toezichthouder op de Nederlandse pensioenfondsen en dient nog toestemming te geven voor de verhuizing. Doorgaans neemt DNB hier binnen 3 maanden een beslissing over.”

Hewlett-Packard

Hewlett-Packard is een OPF met eind Q1 2021 een belegd vermogen van € 2.561 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 1.280 actieve bijdragers en 2.475 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2021 een rendement van -1%.

Eind Q1 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 107.6% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 116.0% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door RiskCo.

Source: Pensioenfonds HP
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer