ORTEC pensioenfonds brengt pensioenuitvoering onder bij Volo pensioen

Leni Boeren

23 november 2017

Per 1 januari 2018 zullen ORTEC en Ortec Finance de pensioenuitvoering onderbrengen bij Volo pensioen. Na vooronderzoek is, naar eigen zeggen, gebleken dat “met Volo pensioen de belangen van de deelnemers van Stichting ORTEC Pensioenfonds optimaal worden behartigd”.

Op dezelfde datum zal het pensioenfonds haar bestaande verplichtingen en vermogen onderbrengen bij Volo pensioen. Een verzoek tot collectieve waardeoverdracht is reeds ingediend bij DNB.

Met de toetreding van ORTEC pensioenfonds zijn er onder Volo nu drie collectiviteitskringen actief. Naast toetreding tot de bestaande of eigen collectiviteitskringen, kunnen deelnemers van pensioenfonds ORTEC ook de excedentregeling op grond van een DC-regeling onderbrengen in een collectiviteitskring bij Volo pensioen.

Gerrit Timmer, voorzitter van ORTEC Pensioenfonds, is te spreken over de nieuwe samenwerking. “Wij zijn blij in Volo pensioen een partij te hebben gevonden waarin we met veel vertrouwen ons pensioenfonds kunnen onderbrengen. Het bevrijdt ons van de nodige zorg en werklast, zonder dat noemenswaardige concessies nodig waren m.b.t. de door ons gewenste pensioenregeling en investment beliefs.”

Voorzitter van het bestuur van Volo pensioen, Erik Goris: “Wij zijn er trots op dat ORTEC en Ortec Finance voor Volo pensioen hebben gekozen. Het bevestigt dat wij door het bieden van continuïteit, kwaliteit en duurzaamheid kunnen inspelen op de wensen van de klant. We heten de deelnemers en gepensioneerden van ORTEC en Ortec Finance van harte welkom bij Volo pensioen. Zij kunnen ervan op aan dat we goed zorgen voor hun inkomen voor later.”

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

ORTEC is een OPF met eind Q2 2017 een belegd vermogen van € 66M waarvan 1% herverzekerd en 13% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 737 actieve bijdragers en 13 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €482 per deelnemer en de totale beleggingskosten 45bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2017 een rendement van -2%. Eind Q2 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 99% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 124% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Robeco en de pensioenadministratie wordt nog uitgevoerd door Syntrus Achmea.

Bron: persbericht, 23 november 2017

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer