Patrick Meerts bestuurder namens FNV bij BPL Pensioen

31 januari 2020

BPL publiceert op haar website:

” Wij zijn erg blij met de komst van onze nieuwe bestuurder, Patrick Meerts. Tijdens zijn aspirant-periode als bestuurder bleek hij direct zeer gemotiveerd en betrokken. Patrick heeft hart voor de deelnemer. Zijn werkervaring als arbeidsjurist, vakbondsbestuurder bij FNV Agrarisch Groen en lid van het gemandateerd overleg geven hem zeer waardevolle bagage voor zijn plek aan onze bestuurstafel.”

Fondsprofiel BPL:

BPL is een BPFv met eind Q3 2019 een belegd vermogen van € 20,638 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 116,437 actieve bijdragers en 68,262 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2019 een rendement van 5.5%. Eind Q3 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 95.9% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 120.3% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Achmea IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer