Paul Rosenmöller treedt toe tot ABP-bestuur

25 november 2021

Paul Rosenmöller (65) zal per 1 december 2021 toetreden tot het ABP-bestuur. Hij vervult de vacature die door het vertrek van Jan van Zijl is ontstaan. Voorzitter Corien Wortmann: “Paul brengt een zeer brede bestuurlijke en toezichthoudende ervaring, met een goed gevoel voor de maatschappelijke omgeving van ABP. Dat komt goed van pas gezien de uitdagingen waar ABP voor staat, zowel in ons beleid als in de relatie met deelnemers, werkgevers, sociale partners en andere stakeholders.” Paul Rosenmöller: “Bijdragen aan een nieuwe pensioenregeling en deze begrijpelijk maken voor deelnemers vind ik een geweldige uitdaging. Daarnaast wil ik bijdragen aan het duurzaam en verantwoord beleggen met behoud van goed rendement, ook dit is belangrijk voor deelnemers en andere stakeholders.

ABP

ABP is een BPFv met eind Q2 2021 een belegd vermogen van € 522.812 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 1.178.215 actieve bijdragers en 943.318 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2021 een rendement van 4%.

Eind Q2 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 94.6% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 126.5% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is APG en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door APG.

Source: ABP
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer