PDN verwacht hogere opbrengst door nieuw beleggingsbeleid

5 mei 2021

PDN vernieuwde onlangs zijn beleggingsbeleid. Met de aanpassingen verwacht PDN meer opbrengst te behalen, zonder dat dit gepaard gaat met ongewenste extra risico’s.

PDN onderzoekt periodiek welk strategisch beleid het beste past om de doelstellingen te realiseren. Hierin wordt ook de risicobereidheid van de deelnemers meegenomen. In 2020 is dit ook weer gebeurd. Het bestuur bekeek verschillende mogelijkheden, rekening houdend met risico en opbrengst. Beleggen in beleggingscategorieën met een hoger te verwachten opbrengst, betekent ook meer risico’s nemen. Door het geld te spreiden over veel verschillende beleggingscategorieën, wordt het risico gespreid.

Naar aanleiding daarvan voerde PDN in de eerste maanden van 2021 het nieuwe beleggingsbeleid in. We noemen hier enkele vernieuwingen:

Minder beleggingen in staatsobligaties en meer spreiding

PDN belegt circa 10% van het totale vermogen minder in staatsobligaties. Het geld dat de verkoop van de staatsobligaties opbracht is geïnvesteerd in verschillende beleggingscategorieën. Denk bijvoorbeeld aan aandelen, vastgoed, infrastructuur en goud. PDN verwacht dat deze beleggingen meer opbrengen.
Van oudsher beleggen pensioenfondsen een groot deel van hun vermogen in staatsobligaties. Er wordt dan geld geleend aan een overheid tegen een afgesproken rentetarief. De rentevergoeding op deze obligaties is de afgelopen jaren steeds verder gedaald, tot zelfs onder nul. Door deze rentedaling was de opbrengst van staatsobligaties in de afgelopen jaren hoog. Dat lijkt goed maar vooruitkijkend betekent een negatieve rente dat PDN effectief geld moet betalen om geld uit te lenen aan overheden. Dat is natuurlijk niet fijn. Daarbij komt nog dat geld gemiddeld genomen langzaam minder waard wordt door inflatie.

Beleggingen in goud

PDN belegt een klein deel van het geld nu ook in goud. Goud is een risicovolle belegging. Maar omdat goud vaak anders reageert dan andere beleggingen, verwacht PDN dat goud de risico’s voor PDN juist beperkt en daarmee voor PDN voordeel kan opleveren.

DSM Nederland

DSM Nederland is een OPF met eind Q4 2020 een belegd vermogen van € 7.702 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 6.284 actieve bijdragers en 13.100 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2020 een rendement van 3%.

Eind Q4 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 95.5% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117.9% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is DSM Pension Services en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door DSM Pension Services.

Source: DSM Nederland
Nederland - Zoek Alerts
Ontvang onze alerts nieuwsbrief
Market preferences
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer